ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บริการห้องสมุดออนไลน์

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 2 มกราคม 2561  
2 11 ธันวาคม 2560  
3 26 ตุลาคม 2560  
4 14 สิงหาคม 2560  
5 10 กรกฎาคม 2560  
6 12 พฤษภาคม 2560  
7 10 พฤษภาคม 2560  
8 10 เมษายน 2560  
9 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
10 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
11 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันพ่อแห่งชาติ
12 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
13 13 ตุลาคม ของทุกปี  วัน
14 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
15 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
16 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
17 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
18 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
118 หมู่ 1 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.สนามชัย  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
โทร.0-355-35253-5 ต่อ 5405
แฟ๊กซ์. 0-3553-5251


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2017. All Rights Reserved.